Werkwijze

Maatwerk in ontwerp en begeleiding

Als opdrachtgever wilt u graag een uniek ontwerp. Om tot een goede oplossing te komen is maatwerk nodig, zowel voor het ontwerp als de begeleiding. Als architect stem ik mijn werkzaamheden geheel af op uw wensen en omstandigheden. Zo kan ik alleen een ontwerp maken of het gehele proces voor u begeleiden. U kunt zelf uw materialen kiezen, maar ik kan dat ook samen met u doen. In grote lijnen zijn mijn werkzaamheden in de onderstaande stappen te verdelen.

 

1.    Ontwerp-advies gesprek. Dit gesprek heeft tot doel om nader kennis te maken en te bekijken of mijn ideeën aansluiten bij uw wensen en budget. We bespreken uw wensen,  ambities en mogelijkheden. Op basis daarvan geef ik mijn eerste advies, eventueel ondersteund met schetsen op papier. Verder kan ik antwoord geven op vragen die er op dat moment bij u leven.  Dit gesprek is gratis, vrijblijvend en eenmalig. Ik kom graag naar u toe, maar u bent uiteraard ook welkom bij mij op kantoor.

 

2.    Ontwerp. Op basis van uw wensen, de situatie, het bestemmingsplan en uw budget maak ik een ontwerp met een kostenraming op kentallen. Het ontwerp wordt gemaakt in goed overleg met u als opdrachtgever en kan gebruikt worden voor vooroverleg met welstand of monumentenzorg.

 

3.    Uitwerking.  Het ontwerp wordt verder uitgewerkt in technische tekeningen, inclusief  materiaalkeuze en een plan voor de installaties en getoetst aan het bouwbesluit. Op basis hiervan kan een vergunningaanvraag  kan worden ingediend.

 

4.    Bouw voorbereiding.  De plannen worden verder aangevuld met details, technische tekeningen en een omschrijving van alle toe te passen materialen ten behoeve van het aanvragen van offertes voor de uitvoering.

 

5.    Bouwbegeleiding. Begeleiding en controle op de bouw van de uitvoering.

 

6.    Interieur ontwerp. Het maken van tekeningen voor specifieke interieur onderdelen zoals bijvoorbeeld meubels, keukens en tegelpatronen.

 

7.    Projectleiding. In aanvulling op bovengenoemde werkzaamheden kan ik ook leiding geven aan het hele proces. Daarbij zorg ik o.a. ook voor het opvragen van offertes, onderhandelingen over prijs en uitvoering, het controleren van meer-en minderwerk en het maken van bouwverslagen.

 

Integraal ontwerpen en samenwerking

Om goede nieuw- en verbouwprojecten te kunnen realiseren is het maken van een ontwerp alleen niet voldoende. Om tot een goed plan te komen is een integrale aanpak nodig waarbij alle aspecten aan bod komen die de kwaliteit van het project bepalen, zoals vorm, functie, constructie, verwarming, ventilatie, licht, en akoestiek. Als architect ben ik gewend om de vraag van de klant te vertalen in een plan waarbij de inbreng van andere adviseurs integraal wordt toegepast. Ik beschik over een breed netwerk van collega’s en adviseurs, die ieder hun eigen specifieke kennis en ervaring hebben.


 

wilt u weten hoe ik werk en wat ik voor u kan doen

neem voor een vrijblijvende afspraak contact op: stuur mij een email, of bel mij op nummer 06 5060 6842